رباتیک

اگر دنبال انواع ربات هستید از جمله ربات فوتبالیست ، ربات تعقیب خط ، ربات کوادکوپتر ، آتش نشانی و .. . ایران حفاظ در کنار شما است . ایران حفاظ طراحی و اجرای انواع ربات ، انجام پروژه های دانشجویی . با ایران حفاظ در ارتباط باشید .